Audit processen

In het proces van certificatie of controle van de certificatie eisen gebruiken de SKH auditoren de relevante controle technieken verzameld in de term audit. Hierbij zal de auditor het bedrijf/organisatie /afdeling toetsen of het aan de gestelde eisen voldoet. Bij het niet voldoen wordt er een afwijking geschreven. De gecontroleerde partij dient dan overeenkomstig de spelregels van het schema de non conformiteit op te heffen. 

De bevindingen worden vastgelegd in een rapport op basis waarvan afhankelijk van de type conclusie het certificaat wordt verstrekt, geweigerd, gehandhaafd, vernieuwd, geschorst, hersteld, of wordt ingetrokken. Welke situatie voor u van toepassing is, krijgt u te horen van de auditor. 

Het gebruik van de naam SKH, SKH logo of certificatie logo’s van SKH.

Het verwijzen naar SKH door het noemen van de naam of gebruik SKH logo op de website is toegestaan. De eisen voor het gebruik van de certificatie logo’s van SKH staan in de betreffende certificatieregeling en in het Reglement voor Certificatie.

Onpartijdigheid en
Onafhankelijkheid van SKH

Het management en de directie van SKH verklaren hierbij dat voor een betrouwbaar en transparant certificatieproces het van wezenlijk belang is dat betrokkenen onafhankelijk/onpartijdig zijn van de bedrijven die certificatie wensen.

Daarom zorgen organisatorische maatregelen er voor dat SKH de activiteiten die SKH aanbiedt geen aanleiding kunnen geven tot belangenverstrengeling. Daartoe wordt er continu aandacht besteed aan gewijzigde omstandigheden en of die aanleiding kunnen geven tot verstrengeling van belangen. Volgens interne afspraken zal iedere situatie beoordeeld worden en indien relevant zullen er passende maatregelen worden getroffen. Jaarlijks wordt het College van Deskundigen geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van die onafhankelijkheid/onpartijdigheid en het College doet hierover bindende uitspraken.

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

SKH zal passende maatregelen nemen als derden de indruk wekken dat de onafhankelijkheid/onpartijdigheid van SKH ter discussie staat.

H.J.O. (Oscar) van Doorn