Wil u graag uw erkenning behalen als asbestdeskundige?

Wij als Certificeringsinstelling kunnen u daarmee op weg helpen

Toelatingsvoorwaarden


Basiskennis asbestinventaris

Om te starten aan de verplichte opleiding moet een kandidaat asbestdeskundige reeds over een basiskennis asbestinventaris beschikken en kunnen aantonen. Dit kan door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum.

Verplichte opleiding

Om een persoonscertificaat te behalen, moet een kandidaat-asbestdeskundige de verplichte opleiding volgen met een praktijkgedeelte en dan slagen in het examen.

Inspectieprotocol OVAM

De verplichte opleiding zal de opmaak van een asbestinventaris bevatten conform het standaard inspectieprotocol en hoe je moet rapporteren in de webtoepassing van de OVAM.

Een natuurlijk persoon kan een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie verkrijgen van een certificatie-instelling asbest als die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

1° beschikken over een diploma secundair onderwijs type ASO of TSO of een gelijkwaardig diploma of beschikken over minimaal twee jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar. De relevante beroepservaring wordt aangetoond door een verklaring op erewoord;

2° doorlopen van de verplichte opleiding met praktijkgedeelte inzake het inspectieprotocol asbestinventarisatie via een erkende certificatie-instelling asbest;

3° slagen voor het eindexamen dat de eindcompetenties toetst;

4° op erewoord verklaren onafhankelijk en onpartijdig te werken en geen gebruik te maken van hun certificaat als de onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van de dienstverlening niet kan worden gewaarborgd ten aanzien van de opdrachtgever of de uitvoerder van asbestverwijderings- of inkapselingswerken van de toegankelijke constructie met risicobouwjaar waarvoor de persoonsgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie de asbestinventaris opstelt.

Het eindexamen, vermeld in de artikelen 5.4.3, 5.4.8 en 5.4.10, eerste lid, 3°, wordt opgesteld, afgenomen en beoordeeld door de OVAM of een door haar daartoe aangestelde organisatie.Persoonsgecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen het beroep van asbestdeskundige inventarisatie alleen actief uitoefenen als ze in dienst zijn bij of bestuurder-zaakvoerder zijn van een procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie, vermeld in artikel 5.4.12. Een persoonsgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie kan zich maar bij één certificatie-instelling asbest aansluiten. De aansluiting gebeurt bij de certificatie-instelling asbest waarbij het jaarlijkse tarief, vermeld in artikel 5.4.8, tweede lid, betaald wordt.

Persoonsgecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie moeten jaarlijks een verplichte bijscholing volgen bij een erkende certificatie-instelling asbest.