Om te starten aan de verplichte opleiding moet een kandidaat asbestdeskundige reeds over een basiskennis asbestinventaris beschikken en kunnen aantonen. Dit kan door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum.

Om een persoonscertificaat te behalen, moet een kandidaat-asbestdeskundige de verplichte opleiding volgen met een praktijkgedeelte en dan slagen in het examen.

De verplichte opleiding zal de opmaak van een asbestinventaris bevatten conform het standaard inspectieprotocol en hoe je moet rapporteren in de webtoepassing van de OVAM.

De opleiding zal in het totaal ongeveer 3 dagen duren