Asbestinventaris tegen 2022

In de zomer van 2019 keurde de Vlaamse regering het Actieplan Asbestafbouw goed.

Dit plan streeft naar een ‘asbestveilig’ Vlaanderen in 2040. Een van de maatregelen hierin is een verplichte asbestinventaris tegen 2022 voor wie zijn woning verkoopt.

In 2032 moeten alle woningen van voor 2001 zo’n inventaris hebben.


Wat is zo’n inventaris?

In de asbestinventaris staat op welke plaatsen in je woning asbest zit, in welke staat het zich bevindt en hoe je het correct kan verwijderen.

Woningen voor 2001

Tegen het jaar 2032 moet elke woning van voor 2001 er een hebben. Zo wil de Vlaamse regering de eigenaars stimuleren om tegen 2040 risicovolle asbesttoepassingen te verwijderen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat asbest niet alleen gevaarlijk is als het breekt, maar ook in vaste vorm. Door de ouderdom en weersomstandigheden kan asbest verweren en komen er asbestvezels in de lucht of bodem

Verloop van INVENTARIS en inspectie van het gebouw

Niet-destructieve inventaris

De inventaris voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om rechtstreeks waarneembare materialen. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundige 

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

Om de kwaliteit van de asbestattesten te bewaken zien de erkende certificatie-instellingen via controles en audits toe op het kwaliteitsvolle gebruik van de persoons- en procescertificaten.

.

contact